Pomozte nám pomáhat v zemi cedrů

Vítáme vás na webových stránkách spolku Cedrový kříž, dobročinné křesťanské organizace se zaměřením na pomoc zemím Blízkého východu, zejména Libanonu. 

"Hlas Hospodinův láme cedry, rozrážíť Hospodin cedry Libánské."
(Žalm 29,5)

Orient nás odjakživa naplňoval pocitem fascinace a tajemna. V dnešním světě ale zjišťujeme, že se vzdálenosti zkracují a co bylo kdysi vzdálené je blíž, než si někdy myslíme. Region Blízkého východu je po mnoho desetiletí oblastí konfliktů a napětí, které má svůj dopad i do Evropy. Je také oblastí, kde mnoho lidí potřebuje naši pomoc. Právě proto vznikl Cedrový kříž - iniciativa českých křesˇtanů a dalších lidí dobré vůle na pomoc těm, kteří to potřebují.

Pokud byste rádi podpořili naše dobročinné aktivity, můžete zaslat libovolný finanční příspěvek na účet zapsaného spolku Cedrový kříž: 2802115909/2010

Rádi vám vystavíme potvrzení o daru. 

Přispět je možné také do církevní sbírky v kostele sv. Vavřince - Petřínské sady 342, 118 00 Praha 1. 

Moc si vážíme vaší pomoci. 

Cedrový kříž, z. s.

Pod Lipami 2560/35
130 00 Praha 3
info@cedarcross.eu
+420 775 086 063