Kdo jsme?

Zapsaný spolek Cedrový kříž vznikl v roce 2021 činností křesťanů, kteří mají dlouhodobý vztah a zájem o oblast blízkého východu. Navazuje na předchozí charitativní činnost provozovanou členy řádu sv. Lazara a charitativních organizací starokatolické a anglikánské církve v ČR a ve Švýcarsku. Přestože jde o organizaci s křesťanským zázemím, není její činnost omezena pouze na pomoc křesťanům, ale orientuje se na všechny lidi v nouzi.
 

Naši členové

Členové spolku Cedrový kříž se rekrutují zejména z křesťanských komunit a církevních společenství v České republice. Spolek ale není konfesně omezený, jeho členy a podporovateli mohou být všichni lidi dobré vůle, kteří se ztotožňují s jeho záměry a činností.

 


Naše vedení

Cedrový kříž je administrován malým týmem pracovníků a dobrovolníků. 

V jeho čele jako ředitel stojí ThDr. Petr Jan Vinš, administrátor starokatolické katedrální farnosti v Praze. 

Projekty v Libanonu koordinuje PhDr. Markéta Zemánková. 

Spolupracují s námi

Cedrový kříž má několik partnerů na úrovni lokálních neziskových organizací v Libanonu, s kterými koordinuje humanitární pomoc a další činnost. Mezi nejvýznamnější partnery patří nezisková organizace Baytna Baytak a pouliční klinika Nation Station v Bejrútu. Cedrový kříž také úzce spolupracuje s místními křesťanskými církvemi a ekumenickými organizacemi.